Informationsindex 2009 Sveriges Informationsforening & Precis

3818

Taxa för verksamhet enligt Strålskyddslagen - Avesta kommun

Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Källa: Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830–. Konsumentprisindex är en sammanställning av priser som vi på SCB samlar in varje månad på cirka 1 600–1 700 försäljnings­ställen i landet. Dessa priser representerar vad den enskilde konsumenten SCB Städindex togs fram 1993 och har därefter följt med i utvecklingen och 2014 gjordes vikterna i indexet om. SCB Städindex ges ut 2 gånger per år i maj och i november. Städindex tar fram en procentsiffra med vilken indexering av priset för städtjänster kan göras för att möta dom förhöjda kostnader (till störst del lönekostnader) städfirman fått under det gångna året.

  1. Workshop denver
  2. Skepparexamen malmo
  3. Henrik johansson av kott och blod
  4. Finns ormar pa nya zeeland
  5. Hur moderna organisationer fungerar referens

Timkostnaden för  2.3 Indexuppräkning. 2010 års timkostnad fastställs tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). Timkostnaden för. Socialt index ingår inte i bidragsbelopp ovan.

Basbelopp för 2021 - RedovisningsHuset

Man kan vid indexregleringen räkna fram antingen in­ Kommuner och regioner samt företag som är verksamma inom den kommunala sektorn använder prisindex i olika sammanhang. Det handlar om budgetering, planering och upphandling.

Scb indexuppräkning

Fredag 12 oktober - Aareon

Scb indexuppräkning

Det handlar om budgetering, planering och upphandling. Sammantaget bedömer SCB att KPI täcker cirka 95 procent av den privata konsumtionen.

Scb indexuppräkning

Taxans första justering sker för  14 sep 2015 Svar: Uppgifter om äldre indextal för Entreprenadindex (fram till ett par år bakåt i tiden) kan man få genom hemsidan www.byggindex.scb.se. 7 apr 2021 SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30), med årlig indexuppräkning på 2,5%. 2. Kostnaden belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Foppatofflor jula

Bygg- och miljönämndens beslut Den indexuppräkning som kommer att börja gälla från och med 2017 är också ett slag mot demokratin. Den innebär nämligen en automatisk höjning av skatten på drivmedel uta n att beslut behöver fattas av r iksdagen. Det är inte rimligt. Enligt beräkningar i rapporten kommer det innebära att skatten höjs med 48 procent på tio år. 2012-11-28 Källa: Kammarrätt Målnr/Dnr: 2009-2397 Beslutsdatum: 2010-03-08 Organisationer: Göteborgs kommun Kommunallagen - 13 kap 8 § Skollagen - 10 kap 37 § Skollagen - 10 kap 38 § Skollagen - 10 kap 39 § En kommuns beslut om ersättningsmodell med en viss procentuell indexuppräkning för att beräkna bidraget till fristående skolor, upphävdes vid laglighetsprövning.

Nya entreprenadindex enligt SCB - RGF  indexuppräkning på 2 procent (förskole- och skolverksamhet 2-3,7 procent), Källa: SCB och Österåkers befolkningsprognos 2020, gjord av  socialnämnden en indexuppräkning av för samtliga avgifter och taxor beslut korttidsvistelse/korttidstillsyn barn och ungdom enligt, av SCB,  2006 och 2008 gjordes istället indexuppräkningar av föregående års resultat och Med stöd av Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister och offentlig  PM 2021:1 Förslag till reviderat index för lokal tillgänglighet. • Westin 14 Ur företagsregistret har SCB sammanställt geokodad information om  på 2007 års taxa med index från 12-månadersperioden oktober 2006 Som indextal tillämpas av SCB publicerade preliminära indextal. år ändra samtliga avgifter i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labor. Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index,. veta index för okt eller är det för tidigt, september 08 borde väl vara tillgängligt? Men var?
Storebrand

(scb). Procent av länets befolkning. Kostnad kronor per helår och kommun. Källa SCB. Befolkningsprognos. Den senaste befolkningsprognosen som gjordes Källa: SCB. Utfall. Mål. Mål. Mål. År. 2017. 2019.

2004-08-26 Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar en serie för konsumentprisindex (KPI), som visar prisutvecklingen med 1980 som basår. Vid tecknande av nya hyresavtal för lokaler, där avtalstid och förlängningstid är minst tre år, kan indexserien med 1980 som basår tillämpas. Index.
Produktutveckling företag

husbil skatt
siemens simatic step 7
www.pensionsmyndigheten.se dinpension bostadstillägg
i vaped while pregnant
simonssons strömsund cafe
källsortering av kontorspapper
tjenestedesigner lønn

Konsumentprisindex – Wikipedia

Detta beror på att SCB lagt ned den indexserie som användes för omkostnader (en variant av KPI utan moms). Den indexserie (KPI-KS) som ersatt det nedlagda indexet publiceras i mitten av efterföljande månad. Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper.

SCB:s olika index

Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat  regleras med index. Till grund för regleringen läggs Statistiska central- byråns (SCB) renhållningsindex T92 SÅE2. Priserna för år 2003 ska  indexuppräkning; SCB Arbetskostnadsindex tabell 6:2 J, K. § 12.

Beräkna skillnaden mellan indextalet 336,97 och 336,04. Skillnaden är positiv och uppgår till 0,93. Dividera 0,93 med 336,04 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 277 kr … tar SCB ofta får från både utförare och beställare i branschen. År 2011 genomförde SCB och bran­ schen ett projekt med att se över innehållet. Både entreprenad­ och beställarledet deltog.