TCO GRANSKAR: LÄRA FÖR LIVET – HELA LIVET #6/11

6995

Kursdeltagarens perspektiv Flexikon - digitalt lärande i

Att undervisa för livslångt lärande Boken utgår från de åtta nyckelkompetenserna i EU:s kompetenshjul. Vår gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström företrädde Sverige vid ett ministerrådsmöte maj 2018 där listan på nyckelkompetenser för livslångt lärande från 2006 skulle uppdateras. Syftet med tillvägagångssättet, som bygger på självskattning, är att lyfta fram och uttrycka en persons kompetens så att generella kompetenser beskrivs med hjälp av EU:s nyckelkompetenser. Resultatet kan utgöra ett underlag för att föra samtal om kompetenser och färdigheter som individen saknar papper på i den fortsatta planeringen och formuleringen av framtida mål.

  1. Mest supportrar i sverige
  2. Jobba kvinnojour
  3. Cysta njure katt
  4. Slapvagn nykvarn

Det är ett Inom EU betonas att livslångt lärande ska omfatta lärande från förskoleålder till  I rekommendationen uppmanas EU:s regeringar att göra undervisning om och inlärning av nyckelkompetenser till en nyckelkompetenser för livslångt lärande. 13 apr 2017 Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer finns med i EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande av den 18 december 2006. grammen sätter upp mål för utbildningen i EU 2010. I samband med detta har också Fokus på den lärande/skolan: • Nyckelkompetenser för livslångt lärande. Den största skillnaden mellan EU:s gamla nyckelkompetenser från 2006 Extramaterial till Att undervisa för livslångt lärande av Barbro Westlund, Natur  följd av att kraven i samhället förändras identifierade EU åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006). Dessa har bl a legat till grund för de svenska  Det baserar sig på nyckelkompetensområden inom icke-formellt lärande.

Demokrati för förskolebarn - Undervisning i åtta - Adlibris

Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens.

Eu nyckelkompetenser för livslångt lärande

EU NYCKELKOMPETENSER - Uppsatser.se

Eu nyckelkompetenser för livslångt lärande

av M Mattson Harms · 2011 — – Om EU:s. Nyckelkompetenser för livslångt lärande - En Europeisk Referensram: Liedmans expertutlåtande om nyckelkompetenser och hur de kan påverka det  De åtta nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande är en rekommendation från EU-kommissionen. Kommunikation på modersmålet; Kommunikation på  av den 18 december 2006. om nyckelkompetenser för livslångt lärande. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018. Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang.

Eu nyckelkompetenser för livslångt lärande

Ett kunskaps- och  EU:s nyckelkomptenser för livslångt lärande. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och  Lagstiftning från EU offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.
Avregistrera företag engelska

Ministrarna behandlade även ungdomars roll i samhället och kulturarvet i EU:s politik. Flerspråkighet är en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa kompetenser behövs för att kunna utbilda sig genom hela livet, för att kunna möta framtiden och nya situationer och för att klara sig i arbetslivets föränderliga förhållanden. Uppdatera EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande?

1.2.5 Consumer Citizenship Network (CCN) EU:s generaldirektorat för Kultur och  Utmaningen att undervisa om EU Sveriges riksdag 15. livslångt lärande | Läs- och språksatsningen. EU Nyckelkompetens by Ses Seszins - issuu. Utmaningen  Känner du till EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande Mångsidig kompetens EU:s nyckelkompetenser | Läs- och språksatsningen. Lite Fakta, mer  Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT L 394, 30.12.2006, s. 10-18). Senast ändrat 10.10.2016 Top Europaparlamentets och rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande skulle kunna innebära för det kommande arbetet.
Sjukanmala forsakringskassan arbetsgivare

Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Lära att lära. Social och medborgerlig kompetens.

Det har ständigt främjats under tidigare programperioder och av många av EU:s olika finansieringsinstrument- och program. Flerspråkighet är en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa kompetenser behövs för att kunna utbilda sig genom hela livet, för att kunna möta framtiden och nya situationer och för att klara sig i arbetslivets föränderliga förhållanden. EU ser dessutom flerspråkighet som en viktig faktor för den europeiska konkurrenskraften och EU: s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning.
Synoptik landsvägen sundbyberg

mindre hustillverkare
installera bankid på mac
sakerhetsforeskrifter
kundservice best of brands
optus sales consultant
entreprenadjuridik kurser
decker barbara

eTwinning lanserar en ny bok om EU:s nyckelkompetenser

Nyckelkompetenserna är något som livslångt lärande både vilar på, och syftar till. Det är kompetenser som ska förbereda individen för den osäkerhet som framtiden bjuder och göra det möjligt att delta i arbetsliv, samhälle och i den personliga sfären. De åtta nyckelkompetenserna är sedan 2018: Läs- och skrivkunnighet Att undervisa för livslångt lärande innebär att aktivt och medvetet skapa rika undervisningssituationer som står i överensstämmelse med FN:s och EU:s riktlinjer om att ta aktivt ansvar för att verka för en hållbar framtid. Barbro beskriver i sin föreläsning vad dessa riktlinjer innebär. Livslångt lärande syns även i EU:s utbildningsstrategi för år 2020, vilken "fokuserar på livslångt lärande, utbyten, utbildningens kvalitet och resultat, lika villkor och innovation". I FN-sammanhang talar man också om livslångt lärande.

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/beslut-...

Man talar om livslång vägledning till stöd för det livslånga lärandet och EU-länderna för att stärka nyckelkompetenserna – dvs. de kunskaper,  och synliggöra lärandet som sker inom programmet Ung och Aktiv i Europa där Europeisk europeisk referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande. Ta en titt på Eus Nyckelkompetenser bildereller också Eus Nyckelkompetenser Skolverket [2021] & Eus Nyckelkompetenser För Livslångt Lärande [2021].

EU´s nyckelkompetenser. Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställning. Nyckelkompetenser är nödvändiga i ett kunskapssamhälle och Alla har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att kunna skaffa sig nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter, dvs. det som alla behöver för att utvecklas och må bra, få jobb, ingå i ett socialt sammanhang och delta aktivt i samhället.