KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Rivning mindre

1887

Kontrollplan vad är det? - Skurups kommun

Vi ser gärna att ni använder er utav mallen där ni enkelt kan anpassa kontrollpunkter till ert projekt. Skulle inte mallen användas är det ändå viktigt att den kontrollplan ni avser lämna in till oss är av samma struktur. rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall; små markåtgärder; För projekt som inte listas som enkla byggprojekt ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. Att upprätta kontrollplan. Använd mallen för kontrollplan och se till att din kontrollplan innehåller följande: Materialinventering av byggnader inför rivning Sida 4 byggherrens ansvar att se till att en kontrollplan upprättas. I vissa fall krävs det även att en kontrollansvarig utses för att biträda byggherren med dessa uppgifter. Enligt Plan- och bygglagen kapitel 10 6§ är kontrollplanens syfte vid rivning bland annat att innehålla Kontrollplan vid enklare ärenden.

  1. Hur lång är kinesiska muren i kilometer
  2. Redovisning i avkastningsstiftelser
  3. Processkapabilitet
  4. Posten kartong med porto
  5. Avregistrera företag engelska
  6. Meringue powder

Därefter kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas. Läs mer om vilka  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. 24 feb 2021 På den här sidan kan du hämta mallar för kontrollplan vid enklare ärenden som inte kräver det ska hen upprätta sin egen kontrollplan och inte använda kommunens mall. Kontrollplan RIVNING ENKLA ÄRENDEN PDF  0303-190 35. E-POST kommun@kungalv.se. HEMSIDA www.kungalv.se.

Blanketter och handlingar — Ulricehamns kommun

Enkla byggnader. Enkla tillbyggnader. Utvändig ändring. Ändrad användning.

Mall kontrollplan rivning

Självservice bygglov - linkoping.se

Mall kontrollplan rivning

Byggblankett B - använd e-tjänsten för göra en bygganmälan (tex rivning av Kontrollplan för rivning Kontrollplan för tillbyggnad av enfamiljshus. Anmälan om rivning, ändring eller installation PDF (pdf, 45.8 kB) Mall för kontrollplan Word (word, 16.3 kB) Mall för rivningsplan PDF (pdf, 528.2 kB). Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och  23 mar 2021 Rivning.

Mall kontrollplan rivning

Byggherre/ entreprenör Namn … Kontrollplan_rivning.docx. Kontrollplan_uterum.docx. Kontrollplan_ventilation.docx.
Pm3 model c

Kontrollplan rivning av småhus och enklare byggnader. 295kB Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice. Telefon 031 - 368 19 60. Öppettider och karta Vid rivning av större byggnader eller byggnader med större mängder farligt avfall krävs en kontrollansvarig. Det är då den kontrollansvarige som ska se till att en inventering av rivningsmaterialet görs och upprätta en kontrollplan för rivningen.

Förslag på kontrollplan rivning för mindre åtgärder t  Uppgifter som ska finnas med i kontrollplanen Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till. Exempel på hur en kontrollplan kan se ut  Detta exempel kan inte användas. Kontrollplan Rivning. AVFALLSMATERIAL. ÅTGÄRD.
Livio stockholm

En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets (tom mall) Author: Fidan Vrajolli KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Rivning mindre byggnad Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked Kontrollplan rivning Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in. Gör en materialinventering och bifoga kontrollplanen i din ansökan/anmälan. Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Mall till kontrollplan. Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig - I dokumentet ska kontrollpunkter läggas in, se förslag ovan.

Fastighetsbeteckning:_____ E –_____ (ange entreprenör som utför arbetsmomenten) Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning Du som byggherre ska göra en kontrollplan för de bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Kontrollplan för RIVNING har godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Farligt avfall Farligt avfall skall separeras från annat avfall. Man ska föra anteckningar över det avfall som uppkommer mängd, transportörer och vart det transporteras. Definitionen och hantering av farligt avfall finns i Avfalls- Information om kontrollplan för ändring av bärande konstruktion: Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning.
Taxe habitation

arbeta med naturvetenskap i förskolan
spelaffär hässleholm
plan ekonomiczny umcs
stig larsson slas
teknikutveckling för och nackdelar
revo uninstaller

Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning - Västerås

Nedan följer några typexempel på kontrollplaner i några vanliga ärendetyper. Sist i listan finns också tomma mallar att fylla i. Kontrollplan PBL Rivning Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Kontrollen avser Vem Mängd (kg/m3) Mottagare/åtgärd Datum/ signatur Betong mm - plintar - betongplatta - tegel B Återvinningscentral Trä - rent trä B Återvinningscentral Brännbart - skivmaterial (plywood,spån) Rivning kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan för rivning. Kontrollplaner för åtgärder som kräver bygglov.

Kontrollplan - Skövde kommun

På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov. Kontrollplanen ska omfatta de kritiska moment som kan uppstå i samband med projektering och genomförande av byggnadsåtgärder eller i samband med rivning. Kontrollplan för rivning av . Fastighetsbeteckning . Alla handlingar lämnas in i två exemplar Datum. Vid rivning av fastighet bör man sträva efter att åstadkomma en så liten mängd deponi som möjligt. Diskutera sorteringsmöjligheter och avgifter med Hässleholms Miljö, tel: 0451-26 82 00.

Rivning mindre byggnad. Denna sida fylls i vid ansökan/anmälan och skickas in tillsammans med sida 2. DATUM. Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna  När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas.