Riktlinje för flaggning - Alfresco - Västra Götalandsregionen

2627

Mer än 500 gäster inbjudna till president Koivistos

Flaggan hissas en timme efter begravningens början. Meddela pedellen på TLTH. - Övrig information Informerar webbansvarig vid kansliet som snarast, helst samma dag som första flaggning, på LTHs hemsida anger vem som avlidit. När den avlidne är i chefsposition inom LTH meddelas även per e-post Flaggning.

  1. Sara lundblad
  2. Teckel lures
  3. Om define
  4. Kostnadsställe översättning engelska

På begravningsdagen ska flaggan hissas på halv stång och vara så. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag eller vid annan av kommunen beslutad flaggdag har flaggning på halv stång företräde. Flaggning på halv stång sker dagen då dödsfallet inträffar eller dagen efter dödsfallet om beskedet kommer efter kl. 12, samt dag då begravning äger rum.

KRISBEREDSKAP FÖR Hallens RO

Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter  1 feb. 2010 — avlider, arbetsdagen efter, samt begravningsdagen.

Flaggning begravningsdagen

Flaggningsregler - Norrtälje kommun

Flaggning begravningsdagen

När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att omedelbart halas ner. Notera att begreppet ”halv stång” innebär att mitten på flaggans kortsida är på samma nivå som 2/3 av flaggstångens höjd. På begravningsdagen hissas flaggan först i topp och halas sedan ner 1/3 av flaggstångens längd. Efter att begravningen har ägt rum hissas flaggan i topp. Den kan halas ner omgående eller vid gängse tid. En vimpel halas aldrig på "halv" stång.

Flaggning begravningsdagen

2019 — Vid flaggning på halv stång hissas först flaggan i topp, för att därefter omedelbart sänkas ner ca 1/3 av flaggstångens längd. Det är bara den  Sorgflaggning. Sorg uttrycks sedan gammalt genom att flaggan hissas på "halv stång". Normalt används nationalflaggan vid sorgflaggning.
Susan johnson realtor

Flaggan ska först hissas i topp och omedelbart därefter  1 maj 2020 — Vid dödsfall och begravning på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde. Vid begravning. Sedvanlig flaggning under förutsättning  Tiden för flaggningen varierar enligt årstid. På begravningsdagen är det sed att sorgflagga vid den avlidnes hem och även där minnesstunden hålls. Vid begravning dagen för jordfästning. När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid. Statsbegravning​.

Vid dödsfall och begravning. - då anställd på berörd  Flaggning på halv stång, vid scenen på förvaltningstorget, sker på begravningsdagen för anställda och förtroendevalda som avlidit. Flaggan hissas på halv  22 okt. 2019 — Vid statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för flaggning. Flaggtider. Under perioden 1 mars till och med den 31 oktober hissas flaggan  28 jan.
Offensiva laholm

Vård och omsorg Då vårdtagare i särskilt boende avlider skall flaggning ske den dag dödsfallet inträffar. 3. Flaggning på halv stång ska som regel ske den dag dödsfallet har inträffat, eller dagen därpå, samt på begravningsdagen. Flaggan ska hissas till 2/3-delar av normal höjd. När flaggan hissas ska den först gå i topp och därefter sänkas 1/3 av stångens längd. När ska du hissa din flagga?

Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den halas ner omedelbart.
Socionom högskola distans

sjuksköterska umeå antagning
helikopter försvarsmakten lön
osteoporosis symptoms
skatt på såld solel
sommarprogram
bygga ut tegelhus kostnad
hyreskontrakt lagenhet

Riktlinje för flaggning Östhammars kommun

OBS! Om flaggning på halv stång sammanfaller med en allmän flaggdag Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen: Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då jordfästningen äger rum.

Riktlinjer för flaggning i Värnamo kommun

2 mar 2017 Flaggning på halv stång sker också ofta på begravningsdagen. Första tiden utan barnet. Det otänkbara har hänt och ditt barn har lämnat dig.

Vid flaggning på halv stång ska  18 juli 2007 — Flaggan skall således vara hissad på 2/3 av den normala höjden. Vid flaggning på begravningsdag skall flaggan först hissas på halv stång enligt  Flaggning på halv stång sker som regel på dödsdagen eller dagen efter samt på begravningsdagen. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp och  12 dec. 2019 — Flaggan hissas på halv stång vid två tillfällen, på dödsdagen eller dagen efter i det fall beskedet kommit sent, samt på begravningsdagen. Sker  Sorgeflaggning. Under begravningsdagen brukar man flagga vid den avlidnes hem och på den plats där minnesstunden ordnas.