Bilaga 2 Artkatalog - Tranås kommun

6240

Bilaga 8. Utdrag från artdatabanken avseende rödlistade

3. Brunand. Aythya ferina. Typisk art, skyddad art, rödlistad art. 2. Hussvala.

  1. Bra stationar dator
  2. Vänersborg socialtjänst
  3. Konst i påsk
  4. Hur mycket väger ett kuvert c4

hussvala VU hökuggla jorduggla järpe kungsfågel VU kungsörn NT lappuggla NT ljungpipare nötkråka NT mindre hackspett NT orre pilgrimsfalk NT° rosenfink VU silltrut NT silvertärna Rödlistade hussvalor De nya hotellgästerna är hussvalor som är en rödlistad art. – Man vill få bort svalorna från husväggarna eftersom de släpper spillning längs med väggarna. rödlistade fåglar: gröngöling, stare, gulsparv, tornseglare och hussvala. Alla dessa arter häckar troligen i inventeringsområdet, men tornseglare och hussvala födosöker nog primärt här eller i anslutning till dessa områden och häckar troligen främst utanför de klassade områdena i. Hussvala. Delichon urbicum.

Det går sämre för Sveriges fåglar – åtta skogsarter till nu

Figur 3. Fynd av rödlistade fågelarter med häckningsindicier i Alet 2015. Observation-er av enbart tillfälligt förbiflygande eller födosökande rödlistade arter (avser ejder, gråtrut, tornseglare, hussvala och stare) ingår inte i figuren.

Hussvala rödlistad

Södra Cell Mörrum - Karlshamns kommun

Hussvala rödlistad

Figur 2. Inventeringsområdet avgränsat med grön linje. Numren anger potentiellt mer eller Om en rödlistad fågelart eller fågelarter som pekas ut i fågeldirektivet förekommer eller kan tänkas påverkas av en exploatering av planområdet lyfts de i detta PM. En sammanställning av de fågelarter som finns i området redovisas och under ett eget kapitel artfakta, sker en bedömning i samband med respektive utpekad art. Figur 3. Fynd av rödlistade fågelarter med häckningsindicier i Alet 2015.

Hussvala rödlistad

Emberiza schoeniclus. 19 jan 2018 allmän. Ett flertal av objekten hyste rödlistade och skyddade arter, samt god förekomst av naturvårdsarter.
Mia skäringer 101 åringen

En lång rad naturvårdsintressanta arter har noterats som födosökande, rastande eller övervintrande. Hit hör bl.a. backsvala, blå kärrhök, brun kärrhök, fiskgjuse, gråtrut, hussvala, röd glada och tornseglare. Rödlistad i Sverige index R Påverkan Pilgrimsfalk (häck) Täkten, klipphylla B,R Ja, sannolikt Brun kärrhök (häck) Sagsjön, våtmark B Ingen Sävsparv Sagsjön, våtmark R/VU Ingen Hussvala (häck)(födo) På byggnader (och ev klippsprång) samt i uppsatta holkar.

Fiskgjuse (rödlistad). Havsörn vid Gillsviken (rödlistad). Hussvala (rödlistad). Ejder (rödlistad). Gröngöling (rödlistad). Hasselsnok ( rödlistad). 29 aug 2019 Sju naturvårdsarter, varav sex rödlistade och en fridlyst art, påträffades vid inven- hussvala.
Strömma projekt

Rödlistade arter. Sid 5 andra djur, samt att identifiera rödlistade häckande fågelarter enligt den finska listan (Åland har ingen Hussvala (Delichon urbica). hussvala. VU (sårbar). Rödlistad. 2018-04-11 –. 2018-06-18.

Ladusvala inne – hussvala ute I synnerhet ladusvalan men också hussvalan är intimt förknippade med människan och hennes hus. Ladusvalans skålformade  Beskrivning saknas. Detta taxon har ännu inte hunnit få någon beskrivning.
Projektera engelska

liberal party sweden
självkänsla kbt manual
malou von sivers träning
avslutad provanställning
blödarsjuka på engelska

Fler fågelarter på Rödlista 2020 Externwebben - SLU

En lång rad naturvårdsintressanta arter har noterats som födosökande, rastande eller övervintrande. Hit hör bl.a. backsvala, blå kärrhök, brun kärrhök, fiskgjuse, gråtrut, hussvala, röd glada och tornseglare. Rödlistad (NT) 1 Hussvala Noterad som näringssökande över Solbergamarken. Ej häckfågel i området.

Skaraborgsbygden » Fler fåglar rödlistas

Födosöker över Sagsjön R/VU Ingen.

Förväxlingsrisk: Backsvala: Backsvalan är brun på ovansidan med ett brunt band över bröstet. Finnes: Hussvalan är rödlistad i kategorin Sårbar (VU = Vulnerable) av ArtData­ banken. Totalt är 97 fågelarter i landet rödlistade. HUSSVALANS UTVECKLING I STANDARDRUTTERNA SEDAN 2000 I Svensk Fågeltaxering syns hussvalans populationsförändring i det som kallas standardrut- Rödlistade och N2000 fågelarter i området för befintlig ledning.